top of page

Initiatiefnemers Karin Leithuijser en Thijs van Harte zijn de gelukkige ouders van Tari, geboren met het syndroom van Down en een vrolijke meid van intussen 22 jaar.

 

Tari is tot haar 20e altijd met veel plezier naar het ZMLK onderwijs (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) gegaan en volgde daar uitstroomprofiel 2; activerende dagbesteding.

Toen zij ongeveer 17 jaar was, begonnen Thijs en Karin rond te kijken naar passende dagbesteding.

Tari heeft dan wel een verstandelijke beperking, haar sociale vermogens zijn allerminst beperkt. Zij is dol op mensen, vindt het heerlijk om hen blij te maken en is zorgzaam en geïnteresseerd in hoe het met hen gaat. Ze heeft ook een andere, meer introverte kant en kan uren geconcentreerd kleuren in haar vele kleurboeken. Als je haar destijds vroeg wat ze later wilde worden, dan volgden er meestal een hand vol beroepen: kok, ober, knutselaar, tekenares en toneelspeelster.

Kortom, een zeer brede interesse, talenten op verschillende terreinen, met daarnaast een relatief korte spanningsboog. Het lag daarmee voor de hand om op zoek te gaan naar een dagbesteding met veel afwisseling aan activiteiten in het aanbod. Het liefst met leeftijdgenoten en contact met buitenstaanders zodat ook in haar behoefte aan haar sociale contacten zou worden voorzien.

 

Thijs en Karin ondervonden dat er per locatie voor dagbesteding vaak maar 1 of 2 activiteiten werden aangeboden. Bijvoorbeeld veel buiten zijn op de zorgboerderij, óf veel binnen zitten in een creatief atelier. Voor meer afwisseling was de oplossing dan om 1 of meer dagen naar de ene en 1 of meer dagen naar de andere dagbestedingslocatie te gaan, waardoor werkplek, collega’s en begeleiders een aantal malen per week wisselen.

Sport & beweging en blijvend onderwijs & educatie

Al nadenkend over een ideale invulling van dagbesteding kwamen Thijs en Karin nog op het volgende:

Voor deze jongeren is sporten in de avond om twee redenen vaak lastig. De energie is vaak op én zij zijn aangewezen op hun ouders voor het brengen en halen. Daarom zou het niet alleen gezond zijn, maar ook erg fijn wanneer zij hun beweging al hebben gehad op de dagbesteding.

Daarnaast houdt het (schoolse) leren na het ZMLK onderwijs op. Lezen, schrijven, rekenen en educatie (gericht op het leren functioneren in de samenleving) wordt niet expliciet aangeboden op dagbestedingsplekken. Eigenlijk vreemd dat voor alle jongeren in ons land opleiding en ontwikkeling na de middelbare school voorhanden zijn, maar dat dit ontbreekt voor jongeren met een verstandelijke beperking die dit juist zo nodig hebben. Het geleerde zakt weer weg wanneer het niet wordt bijgehouden. Daarnaast loopt hun ontwikkelingsleeftijd achter, waardoor ze aan onderwerpen zoals sociale en seksuele omgang pas toe zijn nadat ze de school hebben verlaten.

Zelf beginnen

De gedachte “Als het er niet is, dan doen we het toch zelf”, hadden Thijs en Karin al eerder uitgevoerd toen ze in 2007 Stichting Sjaki-Tari-Us oprichtten. Deze stichting voorziet in onderwijs voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking op Bali. Daarmee hebben ze ervaren dat je met goede ideeën en de handen uit je mouwen steken iets prachtigs kunt creëren: een zinvolle en duurzame gemeenschap voor deze bijzondere kinderen!

 

Het oprichten van Stella Mundi, dagbesteding met in het programma alle bovenstaande elementen, was voor hen daarom logisch. In 2019 begonnen ze met de plannen voor Stella Mundi en na een spannende aanloop, aankoop en verbouwingsperiode opende Stichting Stella Mundi op 1 maart 2021 haar deuren.

bottom of page