top of page

Voor wie is Stella Mundi?

Onze deelnemers zijn jongeren met een verstandelijke beperking die beschikken over een PGB met ZZP 4VG- 6VG (VG3 en VG7 enkel in uitzondering). Zowel jongeren met autisme, Down syndroom als andere (niet) aangeboren beperkingen zijn welkom. We spreken altijd eerst af voor een kennismakend/intake gesprek met ouders/verzorgers en starten met een proefperiode van twee maanden om te kijken of Stella Mundi de juiste plek is voor de deelnemer.

Jongeren kunnen vanaf 17 jaar vanuit het ZMLK onderwijs deelnemen om stage te lopen, waarna Stella Mundi hun vaste plek voor dagbesteding kan worden. Gemiddeld zijn onze deelnemers momenteel rond de 22 jaar oud. Zij hebben hierdoor vaak dezelfde interesses, sociale ontwikkeling en belevingswereld. Zo ervaren zij dagelijks veel plezier met elkaar en ontstaan er mooie vriendschappen. Onze toekomstwens is dat zij samen oud zullen worden.

Symboliek handen vasthouden

We werken in kleine groepen van gemiddeld 7 deelnemers, begeleid door ervaren professionals met ieder hun eigen expertise. Iedere groep heeft een hoofdbegeleider en een MBO-stagiaire, waardoor er indien nodig ook ruimte is voor individuele aandacht. Op donderdag zijn er bovendien een regisseur, een muziekdocent en een vijftal vrijwilligers/senioren die samen met onze deelnemers aan muziek en theater werken.

Iedere groep beschikt over haar eigen grote ruimte (woonkamer, creatief atelier, onderwijsruimte en groene loods, zie locatie), maar wanneer het voor een activiteit wenselijk is, voegen we groepjes en begeleiders samen.

Gastvrijheid, communicatie en contact met ouders en verzorgers is voor ons vanzelfsprekend. We gebruiken digitale communicatie-middelen, zoals een dagelijkse WhatsApp-groep, om te laten zien wat we doen en beleven. Ieder jaar is er een evaluatiegesprek met de ouders over het zorgplan van hun kind waarin we stilstaan bij aandachtspunten en ontwikkeldoelen.

Ook is er het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek waarin we ouders vragen om feedback en ideeën, zo blijven we samen op één lijn en kunnen we de kwaliteit van de zorg hoog houden.

Rond kerst en tegen de zomer geven we een theatervoorstelling waarna met ouders en familie samen gegeten wordt. Daarnaast ben je altijd welkom om aan het begin of einde van de dag een kop koffie of thee mee te drinken.

bottom of page