top of page
Voor wie is Stella Mundi?

Dagbesteding is voor jongeren vanaf 17 jaar die op het punt staan het ZMLK onderwijs te verlaten of net verlaten hebben, met een uitstroomprofiel 2 (dagbesteding) of (lage) 3 en die beschikken over een PGB met ZZP 3VG- 5VG. Er zijn ook stageplekken beschikbaar voor deelnemers die nog op school zitten.

Het is ons streven om uiteindelijk zoveel mogelijk deelnemers aan te

trekken op basis van minimaal 3 dagen per week, zodat er een vaste groep kan ontstaan. We hopen daarmee samen oud te worden.

We werken in kleine kerngroepjes van gemiddeld 7 deelnemers, begeleid door ervaren professionals met ieder hun eigen expertise. Wanneer het voor een activiteit wenselijk is, voegen we groepjes en begeleiders samen.

Gastvrijheid, Communicatie en contact met ouders en verzorgers is

voor ons vanzelfsprekend. We gebruiken digitale communicatie-middelen, zoals een dagelijkse WhatsApp-groep en een nieuwsbrief, om te laten zien wat we doen en beleven. Daarnaast ben je altijd welkom om aan het begin of einde van de dag een kop koffie of thee mee te drinken.

bottom of page