top of page
Voor wie is Stella Mundi?

Dagbesteding is voor jongeren vanaf 17 jaar die op het punt staan het ZMLK onderwijs te verlaten of net verlaten hebben, met een uitstroomprofiel 2 (dagbesteding) of (lage) 3 en die beschikken over een PGB met ZZP 3VG- 5VG. Er zijn ook stageplekken beschikbaar voor deelnemers die nog op school zitten.

Het is ons streven om uiteindelijk zoveel mogelijk deelnemers aan te

trekken op basis van minimaal 3 dagen per week, zodat er een vaste groep kan ontstaan. We hopen daarmee samen oud te worden.

We werken in kleine kerngroepjes van maximaal 6 deelnemers, begeleid door ervaren professionals met ieder hun eigen expertise. Wanneer het voor een activiteit wenselijk is, voegen we groepjes en begeleiders samen. Naast de dagactiviteiten bieden wij een verlengde dag vanaf 16.00 uur. Chillen, binnen en buiten spelletjes doen, samen koken, eten en dan naar huis. In overleg is het mogelijk om van maandag tot en met vrijdag bij ons te logeren. Hiervoor geldt een maximum van 4 deelnemers per nacht. Bij voldoende interesse is het ook mogelijk om op zaterdag te komen.

Gastvrijheid, Communicatie en contact met ouders en verzorgers is

voor ons vanzelfsprekend. We gebruiken digitale communicatie-middelen, zoals een dagelijkse whattsapp-groep en een nieuwsbrief, om te laten zien wat we doen en beleven. Daarnaast ben je altijd welkom om aan het begin of einde van de dag een kop thee of koffie mee te drinken, of aan te schuiven bij het avondeten wanneer je kind gebruik maakt van een verlengde dag.

bottom of page