top of page

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Stella Mundi

RSIN / fiscaal nummer: 825030241

ANBI-status: Ja

 

Verslaglegging

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen 2021

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen 2022

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen 2023

Bestuursverslag 2022

Bestuursverslag 2023

Dagelijks bestuur

Mevrouw K. Leithuijser

 

Raad van toezicht

Stichting Stella Mundi heeft een raad van toezicht (rvt) en een raad van bestuur (rvb). Alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in statuten.

De RvT ziet enerzijds toe op de kwaliteit, de strategie, de prestaties en de bedrijfsvoering van Stella Mundi, alsook op het goed functioneren van de Bestuurder. Anderzijds is het handelen van de RvT gebaseerd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid door met name het voeren van de dialoog met de bestuurder.

 

M.H. de Meijere LLB ( Manon), Voorzitter

Huidige functie: Teammanager Sociaal Domein, Gemeente Zoetermeer

 

Drs. M.A. van de Vorst (Marion), Vice-voorzitter

Huidige functie: coördinator leiderschapsprogramma’s DGABD (ministerie van BZK)

Nevenfuncties:

Lid Raad van Toezicht De Breul (voorzitter remuneratie commissie en lid audit commissie)

Lid Raad van Toezicht Stella Mundi

 

Drs. M.J.A.C.P. van Mook (Marie-josé)

Huidige functie: Directeur Dimence Groep, klinisch psycholoog/psychotherapeut/IMH-specialist

Nevenfuncties:

Lid Raad van Toezicht Elker Jeugdhulp en onderwijs (lid commissie kwaliteit)

Hoofddocent psychotherapie opleiding Kinderen en Jeugdigen RINO Utrecht

Lid dagelijks Bestuur DAIMH

Lid Raad van Toezicht Stella Mundi

 

Beloning

Onkostenvergoeding Raad van toezicht: Ja

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

 

Beloningsbeleid medewerkers

De medewerkers in dienst van de stichting worden beloond overeenkomstig de CAO gehandicaptenzorg.

bottom of page